Golfare

golfare.gif
 

Balans och kroppskontroll för golfare

Genom medvetenhet och praktisk övning utvecklas du som golfare utifrån ett kroppsmedvetenhetsperspektiv:
• Balans i utslaget.
• Stabilitet och en tydlig mittlinje för kontroll i utslaget.
• Hållning utan onödig anspänning för flöde och energi i svingen.