GOLFARE

BALANS, STABILITET, RÖRLIGHET OCH KROPPSKONTROLL FÖR GOLFARE

Genom medvetenhet och praktisk övning utvecklas du som golfare utifrån ett kroppsmedvetenhetsperspektiv:

  • Balans i utslaget, stabilitet i uppställning och swing.
  • Hållning, tydlig mitt linje i kroppen utan onödig anspänning. 
  • Rörlighet och smidighet i swingen.
  • Flöde, riktning och energi i bollbanan.
  • Effektiv uppvärmning inför spel.