GOLFARE

BALANS OCH KROPPSKONTROLL FÖR GOLFARE

Genom medvetenhet och praktisk övning utvecklas du som golfare utifrån ett kroppsmedvetenhetsperspektiv:

  • Balans i utslaget.
  • Stabilitet och en tydlig mittlinje för kontroll i utslaget.
  • Hållning utan onödig anspänning för flöde och energi i svingen.