TJÄNSTER

 • MUSIKER, SÅNGARE & INSTRUMENTALISTER
  Rörelseretorik erbjuder sångare som uppträder vid högtider, kör- och orkesterkonserter, musikteatrar, danstillställningar och fester.
 • DANS- OCH RÖRELSEPEDAGOG
  Rörelseretorik är en firma som vänder sig till barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna och personer med funktionsvariationer. Nybörjare, amatörer och yrkesutövande med en bred dansrepertoar. Undervisningen sker såväl i syfte att använda dansen sceniskt som i ett socialt sammanhang.
 • SÅNGCOACH
  Rörelseretorik erbjuder undervisning till sångare som är intresserade av att utveckla sin röst och är nyfikna på att vidga begreppet röst till att inbegripa hela instrumentet (kroppen). Klang, musikalisk medvetenhet,  scenisk kommunikation, personlig uttrycksförmåga och presentationsteknik är något vi jobbar med.
 • SCENISK KOMMUNIKATION – FÖR FÖREDRAGSHÅLLARE
  Det som krävs av en föredragshållare är att nå ut med sitt budskap. Du skall i rollen som föredragshållare vara rak, tydlig, lugn, trygg, engagerad, energisk och positiv. Genom att arbeta praktiskt med scenisk framställning där kroppskännedom, personlig uttrycksförmåga och kommunikation är några av de viktigaste parametrarna blir du en tydligare föredragshållare som säger samma sak med hela kroppen och därmed förstärker det du vill säga – med andra ord: Du når ut med ditt budskap!
 • SCENISK KOMMUNIKATION – FÖR ARBETSLEDARE
  Att möta människor, att få dem att må bra och att få dem att ge allt för att nå företagets mål kan vara mycket krävande för en arbetsledare. Vi jobbar med scenisk framställning där kroppskännedom, personlig uttrycksförmåga och kommunikation är några av de viktigaste parametrarna för att skapa en möjlighet för arbetsledaren att bli rak, tydlig, lugn, trygg, engagerad, energisk och positiv. Och därmed en bra arbetsledare med goda resultat.
 • UNDERVISNING – FÖR STÖRRE GRUPPER OCH AUDITORIUM
  Vi jobbar med kroppskännedom, personlig uttrycksförmåga och kommunikation genom föredrag, diskussioner samt praktiska övningar.
 • DANSARE
  Rörelseretorik erbjuder också möjlighet att anlita dansare för olika dansföreställningar, teatrar och festivaler inom de flesta genrer.
 • KOREOGRAF, REGISSÖR
  Rörelseretorik vänder sig till danskompanier, musiker/sångare, teatrar, institutioner, fria grupper, körer och företag med ett brett kunnande i koreografi. Med utgångspunkt i vilket sammanhang koreografin ska användas jobbar vi alltid med ett nyskapande arbete.
 • KÖRLEDARE
  Rörelseretorik erbjuder även körledning i a cappella sång (utan ackompanjemang), körsång med olika instrumentsättningar, blandad repertoar, sångteknik, musikteori, koreografi, scenisk framställning, och dirigeringsteknik.                                                                                                              
 • SCENISK KOMMUNIKATION – FÖR ARTISTER
  Oavsett om du har varit artist en längre tid eller om du är på väg ut i artistlivet? Erbjuder vi dig en extra dimension. Vi jobbar med scenisk framställning där kroppskännedom, personlig uttrycksförmåga och kommunikation är några av de viktigaste parametrarna för att du som artist skall bli rak, tydlig, lugn, trygg, engagerad, energisk och positiv, äga scenen och nå ännu närmare din publik.                                                                                                                                                            
 • UNDERVISNING – INDIVIDUELLT
  Vi utgår från individens behov. Med praktiska övningar, diskussioner och analyser jobbar vi med att utveckla individens kroppskännedom, personlig uttrycksförmåga och kommunikation. Allt för att individen ska nå ut med sitt budskap.                                                                                                                          
 • UNDERVISNING – FÖR MINDRE GRUPPER
  Vi jobbar med kroppskännedom, personlig uttrycksförmåga och kommunikation genom praktiska övningar, diskussioner och analys. Vi ser och lär av varandra i denna master-class form.