RONNIE GARDINER METHOD

Ronnie Gardiner Method

RGM är en träningsmetod som utvecklats för att i första hand hjälpa patienter som drabbats av stroke, MS, Parkinson, utmattningssymptom och dyslexipatienter. Metoden är även bra för att hjälpa människor med att bli mer förankrade i kroppen, fokuserade, få förbättrat minne, förbättrad koordination, utveckla sin kroppskännedom och känna lugn genom att vara ”här och nu”. Och det allra viktigaste känna livsglädje i kroppen och hjärna – ha roligt! Alla kan vara med och alla rör sig utifrån sin förmåga.

RGM stärker hjärnans samspel vad gäller uthållighet, koncentrationsförmåga, motorik, läsning, koordination, rörelser, minne, röst och andning – genom att kombinera rörelser, färger och ord. Man utgår från en trummis alla rytmer och ljud. Och naturligtvis är musiken vald utifrån den gruppen man möter.

Jag är en internationellt ackrediterad ledare inom RONNIE GARDINER METHOD, utbildad av Ronnie Gardiner själv.

På grund av rådande omständigheter har jag sedan augusti 2020 utvecklat RGM för att kunna arbeta med deltagarna digitalt, med verktyget Zoom.

Sagt av en av deltagarna: ”det här är den bästa och roligaste träning jag har gått på”

Vill du ha roligt och samtidigt involvera hela kroppen och hjärnan är RGM det ni söker.

Tack vare forskningsresultat sprids nu metoden över hela världen.

 

Forskningen nedan är hämtad från hemsidan:

www.ronniegardinermethod.com

Research

The Ronnie Gardiner Method has been used successfully in groups with stroke, Parkinson’s disease, depression, D.A.M.P., A.D.H.D., Multiple Scerosis, healthy ageing, dementia, autism,dyslexia and in school with children and learning. This method is an important additive to health care for all.

Research on the Ronnie Gardiner Method has taken place at:
– The Karolinska Institute – Stockholm Stroke Association – Stockholm Nursing Home – Sahlgrenska University Hospital – And several small studies with results

Links to studies of the method:

Betydelsen av berikande miljöer för strokedrabbade i sent skede

Ronnie Gardiner Method Innovative Music Based Intervention Neurological Rehabilitation

Ridning och rytm är en bra terapi efter stroke

The Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method – a feasibility study in Parkinson’s disease

Can the Ronnie Gardiner Method improve language, Communication and quality of life for people with aphasia? Master thesis in Speech and Language Pathology

Why not exersice the brain as same time as your body? Article by Ngare Kerse, 12 February -14

Participation in dance, rhythm and music activities, Thesis of Kersti Thornberg_Kerstin_Thornberg RGM Parkinson, Pohl et al (2)

http://www.isrctn.com/ISRCTN85547604